top of page
  • Poza scriitoruluiKatalin Vos

Ziua Internationala a Femeii | Nemzetközi Nőnap | International Women’s Day


Magyar változat lennebb | English version below


Ziua Internationala a Femeii

Câștigi forță, curaj și încredere prin fiecare experiență în care te oprești cu adevărat să privești frica în față. Trebuie să faci ceea ce crezi că nu poți face. ~ Eleanor Roosevelt ~

Sărbătorim ziua femeilor în fiecare an, pe 8 martie, felicităm femeile pentru că sunt femei, le dăm flori și ieșim la cină, dar mai important este, de asemenea, sărbătorim incredibilele realizări sociale, culturale, politice ale femeilor.


Nu cu mult timp în urmă (1900) femeile nu erau privite la fel de egale cu bărbații, nu puteau săvoteze, să aibă afaceri respectabile, să fie doctori, nici măcar nu ne putem imagina cum se simte asta datorită drumului mare și dificil pentru care au fost asfaltate de femeile incredibile. Mulțumesc tuturor acestor femei care nu au ascultat societatea și prin greutăți, sânge, transpirație și lacrimi, prin privirea fricii în față, au făcut din această lume un loc mai bun pentru toate femeile și fetele.


Femeile sunt creaturi uimitoare, studiem, muncim, avem copii, sunt neînfricate, avem grijă de oameni, iubim necondiționat, ne ținem capul sus, chiar dacă uneori viața ne dă jos, mergem înainte și uităm de durerea și frica cu care ne-am confruntat, suntem prieteni uimitori, înțelegem bărbații, luptăm pentru drepturile noastre tot timpul, noi femeile facem din aceastălume un loc mai bun.


Poți fi feministăsau nu, dar mesajul important pe care trebuie să-l transmitem următoarei generații de fetițe este că Femeile pot face totul! Este atât de important să încurajăm fetele și femeile să viseze și să creadă în frumusețea visului lor, să viseze mari și, deși nu am avut un început extraordinar în istorie, dar chiar în Egipt, țara faraonilor, acum 2500 de ani Hatshepsut, o femeie faraonăa stăpânit, înfruntând bărbați ucigași toată viața, s-a ridicat pentru căa crezut în sine și a fost puternică.


Am auzit de multe ori în viața mea: femeile ar trebui să fie blânde și ar trebui săașteptăm ca cavalerii noștri în armură strălucitoare să ne salveze. Spun că femeile sunt egale cu bărbații, spun cănu trebuie să fim mântuiți, căsuntem puternici și că suntem mamele națiunilor.


Pentru toate generațiile tinere sfatul meu este: nu lăsa frica, inegalitatea să te doboare. Amintiți-vă de toate acele femei curajoase, neînfricate care au luptat pentru libertățile noastre pe care le asumăm atât de mult.

Amintiți-vă de femei și aveți curaj: Emmeline Pankhurst, Sziénai Szent Katalin, Rosa Parks, Maria Terezia, Szent Erzsebet, Sass Flora, Sarmiza Bilcescu, Eleanor Roosevelt și cel mai important propriile mame care ne-au făcut viața noastra mai frumoasă. 

Nemzetközi Nőnap


Minden tapasztalattal szerezz erőt, bátorságot és magabiztosságot Amellyel megáll, hogy félelmet nézzen az arcába. Meg kell tenned azt a dolgot, amelyet szerinted nem tudsz megtenni. ~ Eleanor Roosevelt ~

Minden évben, március 8-án ünnepeljük a nőnapot, gratulálunk a nőknek azért, nők , virágot kapnak és vacsorázni mennek, de ennél is fontosabb, hogy a nők hihetetlen társadalmi, kulturális és politikai eredményeit is ünnepeljük.


Nem olyan régen (1900-as években), hogy a nőket nem tekintették egyenlőnek a férfiakkal, nem tudtak szavazni, tiszteletreméltó vállalkozásokat tartani, orvosnak lenni . Még azt sem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az az érzés azoknak a nőknek köszönhetően akik harcoltak a nők egyenlőségéért. Azoknak a nőknek köszönhetően, akik nem hallgattak a társadalomra, és nehézségekkel szembenézve, vér, izzadság és könnyek révén, a félelem arcába nézésével, jobbá tették ezt a világot a nők és kislányok számára.


A nők csodálatos lények, tanulunk, dolgozunk, gyermekeink vannak, nem félünk az ismeretlntől, vigyázunk az emberekre, feltétel nélkül szeretünk, magasan tartjuk a fejünket, bár az élet néha letipor, előre lépünk és elfelejtjük a fájdalmat és félelmet, amivel szembesültünk, csodálatos barátok vagyunk, megértjük a férfiakat, állandóan harcolunk a saját jogainkért, mi, a nők, jobb helyré tesszük ezt a világot.


Lehet feminista vagy sem, de a fontos üzenet, amelyet tovább kell adnunk a kislányok következő generációjának, az, hogy a nők mindent megtehetnek! Annyira fontos ösztönözni a kislányokat és a nőket, hogy álmodjanak, és higgyenek álmaik szépségében, nagyszerű álmokban, és bár a történelemben nem nagyszerű kezdetünk volt, de még Egyiptomban is, a fáraók földjén, 2500 évvel ezelőtt Hatsepszut, egy fáraó nő, akinek egész életében gyilkos férfiakkal szembesült, felállt, mert hitt önmagában és erős volt és így elérte az álmát , fáraó let.


Életemben sokszor hallottam: a nőknek szelídeknek kell lenniük, és várnunk kell lovagjainkat ragyogó páncélban, hogy megmentsenek. Én azt mondom, hogy a nők egyenlők a férfiakkal, azt mondom, hogy nem kell várjunk a megmentőkre , erősek vagyunk , a saját életünk tervezői vagyunk és nemzetek anyjai vagyunk.


A fiatalabb generációknak az a tanácsom, hogy ne hagyja, hogy a félelem, a zaklatás, az egyenlőtlenség lerontjon téged. Ne felejtsük el mindazokat a bátor, félelem nélküli nőket, akik harcoltak a szabadságainkért.


Emlékezz a nőkre és bátorsággal küzdj az álmaidért : Emmeline Pankhurst, Sziénai Szent Katalin, Rosa Parks, Maria Terezia, Szent Erzsebet, Sass Flora, Sarmiza Bilcescu, Eleanor Roosevelt, és ami a legfontosabb édesanyáinkra, akik jobbá tették a világunkat. 

International Women’s Day

You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing which you think you cannot do. ~ Eleanor Roosevelt ~

We celebrate women’s day each year on March 8th , we congratulate women on being , well, women , give them flowers and go out for dinners, but more importantly we also celebrate the incredible social, cultural, political achievements of women.


Not that long ago (1900s) women were not looked at as equal to men, they couldn’t vote, own respectable businesses, be doctors, we can’t even imagine how that feels thanks to the great and difficult road the suffragettes paved for us. Thanks to all those women who did not listen to society and through hardships, blood, sweat and tears , through looking fear in the face, made this world a better place for all of us women and little girls.


Women are amazing creatures , we study, work, have children, are fearless , take care of people , love unconditionally, hold our heads high even though sometimes life puts us down , we walk forward and forget the pain and fear we faced , we are amazing friends , we understand men , we fight for our own rights all the time , we the women make this world a better place.


You can be a feminist or not but the important message that we must pass on to the next generation of little girls is that Women Can Do Everything! It is so important to encourage little girls and women to dream and to believe in the beauty of their dream , to dream big and although we didn’t have a great start in history but even in Egypt, the land of pharaohs, 2500 years ago Hatshepsut, a woman pharaoh ruled, facing murderous men all her life, she rose up because she believed in herself and she was strong.


I heard many times in my life: women should be gentle, and we should wait for our knights in shining armour to save us. I say women are equal to men, I say we don’t need saving, we are strong and we are the mothers of nations.


To all the younger generations my advice is: do not let fear, bullying, inequality tear you down. Remember all those brave, fearless women who fought for our freedoms we take granted so much.


Remember the women and take courage: Emmeline Pankhurst, Sziénai Szent Katalin, Rosa Parks, Maria Terezia, Szent Erzsebet, Sass Flora, Sarmiza Bilcescu , Eleanor Roosevelt and most importantly your own mothers.

108 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page