top of page
  • Poza scriitoruluiKatalin Vos

Cel mai bun motiv

For English scroll down, A magyar nyelvhez görgessen le


În ultimele luni ni s-a pus întrebarea: ,, de ce vrem să ne întoarcem aici în România?''

M-am gândit mult la asta și iată răspunsul meu: am locuit în străinătate în ultimii 13 ani, l-am cunoscut pe soțul meu în acea perioadă care s-a îndrăgostit de Transilvania, deși nu vorbește limbile încă, el a avut ideea să se mute în Transilvania și a fundat o companie care ajută întreprinderile locale să crească, să atragă clienți internaționali, să pună orașele mici din Transilvania pe hartă, astfel încât oamenii din toată lumea să afle frumusețea, ospitalitatea oamenilor români, ardeleni, tradițiile noastre și cultura noastră uimitoare.

Partea mea în acest sens ar fi să ajut cu barierele lingvistice, să ușurez comunicarea cu clienții străini, să dărâme stigmatul că învățarea unei limbi noi este dificilă.

Am fondat Vulpis Transilvania pentru a ajuta orașele și satele noastre cu afacerile lor să crească și să obțină o audiență internațională, să-și crească veniturile și să dărâme barierele fricii și să ne lase afacerile să înflorească.

Acesta este motivul pentru care suntem aici.


Katalin


 

Best reason

In the last few months we have been asked the question:,, why do we want to come back here to Romania?'' over and over again.


I have thought about it a lot and here is my answer : I have lived abroad for the last 13 years , met my husband during that time who fell in love with Transylvania, although he does not speak the languages yet he had the idea to move to Transylvania and found a company that helps local businesses to grow, to attract international clients ,to put Transylvanian small towns , hidden gems on the map so people from all around can find out the beauty, the hospitality of Romanian, Transylvanian people, our traditions and our amazing culture.


My part of this would be to help with the language barriers, to make it easy to communicate with foreign customers, to tear down the stigma that learning a new language is difficult.


We founded Vulpis Transylvania to help our towns and villages with their businesses to grow and gain an international audience, to increase their revenue and to tear down the barriers of fear and let our businesses flourish.


That is the reason why we are here.


Katalin 

Legjobb ok

Az elmúlt néhány hónapban sokan feltették ezt a kérdést: „Miért akarunk visszatérni ide Romániába?”.


Sokat gondolkodtam ezen, és itt van a válaszom: az elmúlt 13 évben külföldön éltem, ekkor találkoztam a férjemmel, aki beleszeretett Erdélybe, bár nem beszéli az itteni nyelveket, mégis az ő ötlete volt hogy költözzünk Erdélybe és alapítunk egy olyan céget , amely segíti a helyi vállalkozások fejlődését, vonzza a nemzetközi ügyfeleket, felteszi az erdélyi kisvárosokat, a rejtett gyöngyszemeket a térképre, hogy az emberek mindenütt megismerjék a román, erdélyi helyek szépségét, vendégszeretetét, hagyományainkat és a csodálatos kultúránkat.


Az én részem ebben az egészben a nyelvi akadályok leküzdésének segítése, a külföldi ügyfelekkel való kommunikáció megkönnyítése, egy új nyelv megtanulásának megkönnyebbítése.


Azért alapítottuk a Vulpis Transylvania-t, hogy elősegítsük városunk és falvaink vállalkozásaiknak a növekedést és a nemzetközi közönség elnyerését, bevételeik növelését, a félelem akadályainak lebontását és vállalkozásaink virágzását.


Ez az oka annak, hogy itt vagyunk.


Katalin

316 afișări0 comentarii
bottom of page